Jste zde: Domácí stránka |
Odraz 20 10 > Program > Epická stránka larpu

Epická stránka larpu

Příběh je jednou ze základních složek při stavbě larpu. Co může přinést, jak mu nastavit kulisy, aby vyzněl, co může pomoci navodit zamýšlenou atmosféru a podobné informace Vám sdělí přednášky v této linii.

Přislíbené přednášky:

 • Projekt Systém
  Pavel Gotthard (Lischai) a Jiří Zlatohlávek (Gekon)
  Soubor:system.pdfPopis:V listopadu oficiálně skončil larp Projekt Systém, který je členy organizátorského týmu pokládán za to nejlepší, co kdy sdružení Court of Moravia vytvořilo.
  Přednáška Projekt Systém stručně shrne, co předcházelo vzniku tohoto rozsáhlého larpu, jak probíhal proces jeho vzniku, o čem larp ve výsledku byl a v neposlední řadě také představí, jak ho vnímali jeho hráči a organizátoři.
  Pokud jste si nechali Projekt Systém ujít, rozhodně nevynechejte tuto přednášku.
 • Vypravěčské umění emocí (prezentace)
  Ondřej Netík (Grob)
  Rád si s příběhy hraji. Nestačí mi je jen vytvořit, ale potřebuji splétat zdánlivě nesouvisející obrazy, hledat nová slova a předměty, hrát si s formou příběhu i jeho širším zasazením. Tvořím tak nejasně ohraničenou iluzi, která přináší hlavně otázky. Příběhy považuji za jedno z nejmocnějších médií světa, které je v dnešní době zneužito a zotročeno masmédii, trhem a konzumem. Příběh je kouzlo, které proniká přímo k srdci posluchače. Příběh je rádce a přítel pomáhající pochopit. Ne děvka kterou se ukájí zhýralé ego konzumní společnosti.
 • Historie v larpu
  Jindřich Kačer (Kouzelník)
  Když jsme v létě pořádali čtyřdenní larp Perunův stín, jenž byl zasazen do prostředí starých Slovanů, narazili jsme při vytváření příběhu, určování pravidel, vytváření rolí a vztahů na několik problémů týkajících se skloubení historie a larpu. Většinou se to týkalo otázky, nakolik má zůstat zachována historická věrnost (autentičnost) a nakolik se dá ohnout, aby se podřídila potřebám hry a hlavně hráčů.
  Po akci nejvýrazněji vyplul na povrch problém s postavením žen. Narazili jsme také na problém, jak určit hranice, kde končí living history (simulace života v určitém historickém období) a začíná historický larp. Do jaké míry dbát na autentičnost vybavení, aby se zachovala atmosféra, když se stejně používají dřevěné zbraně?
  Jasnou odpověď na tyto otázky moje přednáška nepřinese, protože všechno je otázka osobního názoru. Nicméně je dobré si tyto problémy aspoň uvědomit a zkusit si na ně odpovědět alespoň sám pro sebe, než budete pořádat historický larp, nebo se nějakého třeba jen zúčastníte.
 • Víra a náboženství v larpu
  Martin Sucharda (Kryšpín)
  S přibývajícím počtem larpů a zvyšující se rozmanitostí se začínají hry dotýkat stále více témat a fenoménů. Některá témata jsou citlivá a často vyvolávají ve společnosti diskuse nebo dokonce konflikty. Jiná jsou složitá a jejich uchopení nebo zpracování pro hru vyžaduje nemalou fundovanost tvůrců: byť stojí sama o sobě mimo larp, může podcenění vést k zhoršení celé hry nebo k přenesení konfliktu mimo samotnou hru.
  Jedním z těchto témat, nebo spíše fenoménů, je náboženství. Otázky víry, rituálu a jejich společenských souvislostí se v larpech objevují téměř od samotného začátku. Rozvojem složitosti a komplexnosti her vystupuje do popředí, nebo se stále intenzivněji dotýká samotných hráčů. Při tom je nezřídka patrná nejistota a nervozita, ať už na straně organizátorů nebo hrajících účastníků.
  Vzhledem k složitosti problému, chybějícímu specializovanému výzkumu a relevantnosti tématu, (kdy je v organizátorských kruzích mnoho palčivějších otázek k řešení), si autoři nekladou vyšší cíle. Přednáška je koncipována jako krátký úvod do problematiky a otevření diskuse k tématu. V neposlední řadě také slouží k položení otázky: je třeba toto téma v současnosti diskutovat?
 • Sovy ještě pořád nejsou, čím se zdají být: roviny smyslu a  významu larpové situace
  Tomáš Hampejs (Hampi)
  Soubor:sovyII.pdfPopis:Pokračování filosofické etudy o tázání po smyslu larpové teorie z Odrazu 2009. Odkaz k Lynchovu mystickému dramatu TwinPeaks je základní metafora odrážející tezi, že teorie (a larpy) odkazují k fikčním světům povstávajícím z přechodu mezi různými rovinami - kaskádami smyslu a významu a že tyto kaskády se přirozeně nacházejí i uvnitř jakékoliv larpové (i životní) situace.

 

Inspirativní článek k této linii

Divadelnost v larpu (Pavel Gotthard)

Článek mapuje základní rozdíly mezi fungováním divadla a larpu a poskytuje stručný vhled do problematiky přejímání divadelních mechanik pro larp. Je doplněn několika praktickými příklady a postupy. více

Novinky

Zpětná vazba

Vážení a milí, chceme vás poprosit o její vyplnění.

Elektronická verze sborníku

Elektronická verze sborníku

Doslov

Vážení a milí, naše ohlédnutí za tímto ročníkem naleznete zde.

Sponzoři

Tempus ludi, o.s. www.fantasyobchod.czwww.festivalfantazie.czpocta.cz/stedronin/index.htmwww.expertis.czwww.infonia.com