Jste zde: Domácí stránka |
Odraz 20 10 > Příští ročník

Příští ročník

Odraz 2011

Přítelkyně, přátelé a kolegové,

jménem občanského sdružení Mad Fairy, umělců z Prahy a odborníků z Pardubic, bychom Vám rádi představili naší vizi příštího ročníku této konference. Rozhodli jsme se spojit své síly a pokusit se udělat něco kvalitního, co by, jak pevně doufáme, přispělo nám všem. 

Rádi bychom nejprve představili  tým, který je za následující vizi zodpovědný.

Čistě a jenom programu se budou věnovat: David „Daysir“ Wagner, Kristýna „Darien“ Obrdlíková a Slaven „Tete“ Elčić. Jejich prací je naformulovat program, snažit se držet původně stanovené linie a získávat nové přispěvatele. Technické zajištění akce by pak měl na starost Roman „Gordhart“ Čech a Jan „Newman“ Novák.  Celá akce by běžela pod záštitou občanského sdružení Mad Fairy. 

A v čele tohoto projektu by pak stál Jindřich „Estanor“ Mašek.  Nyní, ale již přejděme k samotné koncepci.

Snad nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že Odraz vznikl se záměrem dát larpu v ČR oficiální tvář a také aby umožnil výměnu nápadů a setkání organizátorů i hráčů larpu. Obojí je velmi důležité. Už dříve u nás existovala setkání organizátorů, na kterých si tito sdělovali své zkušenosti s tvorbou larpu. Neměla aspirace na nějakou oficialitu, ale přinášela určité plody. Dodnes také sporadicky probíhají, ale mimo Odraz. Rádi bychom, aby Odraz tyto aktivity přijal za svoje, dal jim prostor a ještě zvýšil jejich užitečnost.

Určitá změna důrazů, která by se na konferenci Odrazila, přinese trochu odlišné vnímání programu. Rádi bychom dopředu upozornili, že co nyní představíme, je ideální vize. Aby mohla být naplněna, bude zapotřebí spolupráce těch, kdo budou program plnit – do velké části tedy zajisté i vás.

Chtěli bychom se zaměřit na přímé oslovování nových lidí. Získat tak nové přispěvatele z řad organizátorů, kteří z nějakého důvodu zůstávají v pozadí larpového dění u nás. Věříme, že nové a svěží nápady je třeba hledat také v nových organizátorech, které je třeba takto podpořit v jejich konání.

Základní těžiště tohoto programu leží ve třech programových liniích, zaměřených na pět velkých témat: larpy roku 2010, larpy roku 2011, historie larpu v ČR, praktické minimum a teorie. Nyní si jednotlivá témata rozebereme.

Larpy roku 2010 je téma postavené na retrospektivě uspořádaných her z pohledu jejich organizátorů. Hlavní zaměření zde je na to, jak byly hry chystány, jaké nástroje organizátoři použili, jakou cílovou skupinu se snažili oslovit a jak cítí výsledek. Organizátoři zde budou prozrazovat své „know-how“ a podělí se s ostatními, co jim na hře fungovalo a co ne.

Larpy roku 2011 plní dvojí funkci - zaprvé upozornit na zajímavé akce a za druhé opět trochu  rozkrýt organizační pozadí jednotlivých her. V žádném případě ale nepůjde o reklamu, ale zaměříme se spíše na to, jaké nástroje používají organizátoři, jak svojí hru propagují, co si od ní slibují a proč jí vlastně chystají. V neposlední řadě tu budou mít organizátoři možnost zeptat se posluchačů, jak řešit určitý problém jejich hry či jaký mechanismus použít. Diskuze by byla nedílnou součástí těchto bloků.

Historie larpu v Českých zemích je téma, které se může pojmout mnoha způsoby. V tomto případě se nebude jednat o pouhý výlet do historie, ale o rozbor konkrétních larpů, jako jsou například Bezkrálí, Zlenice, Věk hněvu a jiné méně protěžované značky. Cílem je zjistit, co na nich bylo úspěšné, inspirující a zajímavé a co z nich můžeme vidět dodnes v jiných larpech.

Praktická část chce zahrnovat přednášky a semináře, které se pokusí vytvořit ucelený a komplexní návod jak uspořádat organizační zázemí hry od pronajmutí louky po vyřešení úrazu. Hlavním cílem je zde pak výstup, který doufáme vytvořit v příručku platnou vždy a stále. Takové výstupy, stejně jako například sborník, bychom pak distribuovali především v digitální verzi, která je dostupná každému.

Teoretická část pak bude zaměřena trochu jinak než jí znáte. Teorie se stává sběrnou částí pro ty nejzajímavější přednášky na témata od struktury pravidel hry až po pedagogiku a psychohygienu larpu. Klíčovým zde opět je přímé propojení s hrou jako takovou - vzhledem k celkovému úbytku přednášek a jejich prohloubení a posunutí směrem k praktickým potřebám organizátora, hodláme tuto část částečně omezit. Velká míra pozornosti zde bude také věnována práci hráče - charakterizace postavy, způsoby hraní...

Tím se dostáváme ke struktuře konference. Náš plán je v podstatě jednoduchý - tři programové linie, jeden bod linie 80 minut, poté deset minut přestávka. V případě extrémnějších workshopů možnost dvojnásobné časové dotace. V plánu je jistý posun z formátu převážně přednáškového do většího vyrovnání s moderovanými diskuzemi a pracovními dílnami.

V plánu je také zapojit nový systém tzv. oponentur, který, jak pevně doufáme, zdvihne kvalitu všech příspěvků.

Zbývá zmínit dva aspekty celého programu - cizojazyčnou linii a doprovodný program. Obojí nese svá úskalí. Speciální cizojazyčná linie nebude ustanovena, pokud by se neprokázal velký zájem zahraničních hostů. Pokud by někdo chtěl mít přednášku v cizím jazyce, bude mu samozřejmě umožněno příspěvek přednést a uděláme vše pro to aby tak mohl učinit co nejvíce pohodlně a efektivně.

Doprovodný program by byl omezen. Byli bychom rádi, kdybyste čas trávili účastí na příspěvcích či společně plodnou debatou. Pro případ, že budete toužit po nějaké té relaxaci, budou v budově stále k dispozici deskové a karetní hry, pro něž bude vyhrazen speciální prostor.

Umístění Odrazu 2011 není definitivně rozhodnuto. Máme možnost výběru hned z několika míst. Jedním z nich je zámek Nový Stránov poblíž Mladé Boleslavi, další je rekreační středisko TESLA Horní Bradlo. Finální rozhodnutí bychom pak provedli po konzultaci s veřejným míněním. Budeme velice rádi, když se na níže umístěné anketě vyjádříte, která z lokalit by Vám vyhovovala více. (zda http://www.zamekstranov.cz nebo http://www.modrovic.cz)

Chtěli bychom, aby byl Odraz lehce přístupný ze všech koutů naší republiky. 

S místem se zároveň pojí i forma nabízeného stravování, které by v obou případech bylo zajištěno pomocí místních restauračních zařízení.

Vzhledem k tomu, že bychom chtěli vytvořit Odraz dostupný pro všechny, pokusíme se čerpat nějaké finanční prostředky pomocí možných grantů. Doufáme, že budeme schopni poskytnout finanční zvýhodnění  formou studentského vstupného. Určité zvýhodnění přednášejících je potom samozřejmostí.

Doufáme, že společně vytvoříme konferenci, která nějakým způsobem posune larp v naší republice zase o kousek dál.

Děkujeme za pozornost.

 

Putovní Odraz

Odraz je od svého založení koncipován jako putovní konference. Pokud máte zájem přebrat štafetu a připravit další ročník konference, neváhejte se ozvat na mail .

Rádi předáme veškeré know-how a zkušenosti, které získáme prvními ročníky a nabídneme svoji maximální podporu.

Kontakt

Tempus ludi, o.s.
Opařany 121
Opařany
391 61

Novinky

Zpětná vazba

Vážení a milí, chceme vás poprosit o její vyplnění.

Elektronická verze sborníku

Elektronická verze sborníku

Doslov

Vážení a milí, naše ohlédnutí za tímto ročníkem naleznete zde.

Sponzoři

Tempus ludi, o.s. www.fantasyobchod.czwww.festivalfantazie.czpocta.cz/stedronin/index.htmwww.expertis.czwww.infonia.com