Jste zde: Domácí stránka |
Odraz 20 10 > Program > Pedagogika, andragogika a psychologie v larpu

Pedagogika, andragogika a psychologie v larpu

Vždycky jste chtěli vědět jaké metody práce s lidmi můžete použít abyste zvýšili zamýšlený efekt dané akce? Jak nastavit situace na hranici únosnosti hráče, ale zároveň mu po psychické stránce neublížit? V této linii můžete nalézt odpovědi na některé podobné otázky...

Přislíbené přednášky:

 • Larp a neformální vzdělávání - Mohu se v larpu něco naučit?
  Jana Jevická (Lorelei)
  Soubor:vzdelavani.pdfPopis:V přednášce by autorka chtěla shrnout a rozvést témata ze stejnojmenného článku, který bude zveřejněn v letošním sborníku. Pokud není pro larp dosud místo ve školním systému, je třeba upozornit na jeho možnosti mimo tento systém, které ale stále naplňují potřeby rozvoje klíčových kompetencí.
  Od této hodiny očekávejte spíše otázky a diskusi než odbornou klasifikaci a terminologii.
 • Vymezení zážitkové pedagogiky v souvislosti s LARPem a jejich vliv na osobnost člověka
  Petra Malečková (Vendetta)
  Soubor:vymezeni.pdfPopis:Tématem přednášky budou především psychologické aspekty zážitkové pedagogiky. Kdy připravujeme LARP a kdy už ho můžeme nazývat intenzivním kurzem zážitkové pedagogiky? Co všechno je nutné vědět, když něco takového budeme připravovat? Co je cílem zážitkové pedagogiky a jaký je její vliv na účastníky?
  Co je to zpětná vazba, k čemu slouží a kdo ji může moderovat? Stačí k tomu jenom věta: "Líbilo se vám to?"? K čemu je dobrý psycholog na LARPu? A spousta dalších "nezajímavých a neužitečných" informací...
 • Role soudržnosti v LARPové komunitě
  Martin Buchtík (Pirosh)
  Soubor:soudrznost.pdfPopis:Autor nejprve nastíní problematiku sociální koheze ze sociologického hlediska, poukáže na její klíčovou roli v udržování LARPové komunity a následně ji zasadí do aktuálního kontextu. V něm rozebere různé aspekty soudržnosti a načrtne možnosti jejího rozvoje, ale také rizika, která mohou tuto komunitu potkat.
  Přednáška volně navazuje na autorovu přednášku v loňském roce.
 • Už zase jedu na larp
  Lukáš Veselý (Ismael)
  Soubor:jedu_na_larp.pdfPopis:Pojednání o vnitřních motivacích hráčů larpů ke hře bude odpovídat především na otázky, proč hrajeme larpy, čím nás naplňují, co nás na nich láká, proč se k nim vracíme.
  Přednáška vychází z psychologického výzkumu, který byl součástí diplomové práce. Nastíní použitou metodu a seznámí posluchače s jeho výsledky. Seznam motivů bude ilustrovat na příkladech a navrhne praktické kroky, jak hráče larpem uspokojit.
 • Trocha antropologie nikoho nezabije
  František Špoutil (Fjertil)
  Zvláště ve fantasy LARPech se setkáme s nejrůznějšími rasami, nadrasami a podrasami. Občas člověka napadne, že by je mohl nějak ozvláštnit. Kde ale hledat inspiraci? U lidí a jejich příbuzných!

Kontakt

Tempus ludi, o.s.
Opařany 121
Opařany
391 61

Novinky

Zpětná vazba

Vážení a milí, chceme vás poprosit o její vyplnění.

Elektronická verze sborníku

Elektronická verze sborníku

Doslov

Vážení a milí, naše ohlédnutí za tímto ročníkem naleznete zde.

Sponzoři

Tempus ludi, o.s. www.fantasyobchod.czwww.festivalfantazie.czpocta.cz/stedronin/index.htmwww.expertis.czwww.infonia.com