Časový rozvrh

Od Do Sál A Sál B
17:00 Začátek registrace
19:00 20:00 Začátky fantasy světů v Česku (Bruuk) Práce s nováčky na larpu (Mealtiner)
20:00 Slavnostní zahájení
20:30 21:30 Stav larpu ve světě (Permon) Larpová etiketa (Tarenor)

So 9:00 10:00 Larpy.cz (Jezevec) ASF Asociace Fantasy, o.s. (PB)
10:00 10:30 Larpy v Č. Budějovicích (Fjertil) Tempus ludi, o.s. (Sunder)
10:30 11:00 Larpy v Písku (Ester a Morgain) Moravian larp, o.s. (Mealtiner)
11:00 11:30 Larpedie (Ismael a Permon) Court of Moravia, o.s (Jezevec)
11:30 12:30 Narativistické postupy (Fingalen a Permon) Erotika v larpu (Vratko)
12:30 Přestávka na oběd
14:00 15:00 Herní ekonomika (Erwin) Technika líčení a bodypainting (Skaven při fantasyobchod.cz)
15:00 16:00 Pocit reálného nebezpečí (Marťušák)
16:00 17:00 Solmukohta 2008 (Jezevec) Metodiky larpu jako zájmové aktivity mládeže (Ambeřan)
17:00 18:00 Způsoby směrování děje v průběhu hry (diskuzi moderuje Sunder) Larpové tvůrčí modely (Jezevec)
18:00 19:00 Kostýmy a masky (Wrauu) Spolupráce larp organizací v ČR (PB)
19:00 20:00 Larpové trailery (Mitchi) Larp vs. dřevárna (diskuzi moderuje Ismael)
od 18:00 Průběžné vydávání večeře

Ne 9:00 10:00 Pravidlové systémy (Fjertil) Larp na Slovensku (OnDro)
10:00 11:00 Larp jako zrcadlo mytologických představ (Khelben) Organizační tým (Samuel)
11:00 12:00 Právní aspekt larpu (Tarenor) Metody tvorby postavy a příprava hráče na roli (Ester a Morgain)
12:00 13:00 Názvosloví kategorií larpů (Mitchi) Manifest M6 (Permon)
13:00 Slavnostní ukončení

Jednotlivé bloky zahrnovaly krátké přestávky a příspěvky navazovaly napříč přednáškovými sály. Volný čas účastníci trávili u deskových her či konverzací v kuloárech a společenské místnosti.

Anotace přednášek

Jak se tvoří...

 • Herní ekonomika - teorie založená na reálných modelech s praktickou ukázkou (Erwin)
  Tato přednáška se věnuje vnitřní ekonomice herních světů. Popisuje základní rizika a problémy, které se často v herních ekonomikách objevují a postupně mají s rostoucí intenzitou dopady na samotný herní svět a jeho vnímání hráči. Současně jsou uvedeny i postupy, jak se těmto problémům pokud možno vyhnout. A také popisuje některá další úskalí vyplývající z běhu herní ekonomiky, na které mohou organizátoři narazit. Pokud to řazení bloků dovolí, tak by k úvodní části přednášky měla být připojena i demonstrační hra pro účastníky. Bude tak možno posléze některé v přednášce zmiňované principy ukázat na praktickém příkladě.
 • Kostýmy a masky - metody a přístupy k vizuálnímu ztvárnění postavy (Wrauu)
  Vývoj kostýmů a kostýmové povinnosti a nepovinnosti v ČR (bitvy, larpy); kostýmy na koleně, nutné minimum; masky nejen v larpech; vychytávky, vlastnoruční výroba, tipy a triky na výrobu kostýmů; tipy a triky na výrobu masek, podkapitola o krvi a zraněních. Vše s ukázkami, diskuzí, radami atd.
 • Larp jako zrcadlo mytologických představ - přednáška o herních principech náboženství a magie (Khelben)
  Příspěvek se bude týkat různých pojetí a zapracování magie a náboženství do larpu. Bude se zaměřovat na praktické ukázky různých způsobů jak zakomponovat magické a mystické prvky do pravidel a hry samotné a na jejich případná úskalí. Pozornost bude věnována jak magii (čarování, mágům, alchymistům apod.), tak i kněžství a náboženství na larpech.
 • Narativistické postupy - teoretické a praktické výsledky výzkumu (Fingalen a Permon)
  Narativizmus jako (neprávem?) opomíjený herní přístup. Jaké jsou problémy jeho nasazení, jaké skýtá možnosti a jak to dopadá v realitě? V rámci přednášky se pokusíme představit nejen narativizmus, ale také praktické příklady jeho nasazení v larpu se zhodnocením případných možností a naznačením dalšího možného rozvoje. Zároveň zde budou prezentovány výsledky workshopu konaného na toto téma.
 • Organizační tým - způsoby spolupráce mezi organizátory v rámci jednoho týmu (Samuel)
  Přednáška se bude zabývat stavbou organizačního týmu, jednotlivými rolemi které se v něm mohou (a často také musí) objevit a v neposlední řadě také několika postřehy z praxe, kdy bych rád zmínil jak má daný tým ideálně pracovat případně jakých chyb se v jeho fungování vyvarovat. Postavena bude na základě trochy teorie, Vlčounových rad k organizaci hry v přírodě a na základě vlastních zkušeností především z organizace Pravdy 2k7 aj.
 • Postava a hráčská role - Metody tvorby postavy a příprava hráče na roli (Ester a Morgain)
  Máte pocit, že při přípravě postavy asi mluvíte jinou řečí než organizátor? Zdá se vám, že vaši hráči nedokážou odpovědět na jasně formulovanou otázku? V tomto bloku se vám pokusíme nastínit, s jakými přístupy k tvorbě postavy jsme se setkaly, co je spojuje, v čem se liší a z čeho mohou vycházet problémy v porozumění. Baví vás vymýšlet si vlastní postavu nebo preferujete hraní postav předtvořených organizátorem? Budeme mluvit o výhodách a nevýhodách obou nastíněných možností a budeme se zabývat způsoby, jak je co nejvýhodněji skombinovat. Dále se budeme věnovat prostředkům, které usnadní komplexní uchopení postavy a začlenění do herního prostředí, např. hráčská setkání před zahájením hry a preludia. Dalším tématem bude řešení událostí a změny ve vztazích mezi postavami v době mezi jednotlivými díly navazujících larpů.
 • Pocit reálného nebezpečí - přednáška s názornými odkazy na larp PASS (Marťušák) Larp, jako tvorba virtuální reality, se na realitě do značné míry zakládá. V mnoha hrách je však realita zatlačována do pozadí na úkor herní fantasie. Co když však realitu maximálně přizpůsobíme hře? Jakým způsobem je možno využít kostýmy, přípravu herních lokací a především skutečné emoce, zejména strach, pro posílení prožitku hry? Proč právě PA setting považuji za nejvýhodnější pro vyvolání pocitu reálného nebezpečí?
 • Pravidlové systémy - komplexnost vs. jednoduchost, rizika a přínosy (Fjertil)
  Pravidla dělají mantinely, v jakých se hráč larpu pohybuje a jakých může využívat i zneužívat. Přednáška a následná diskuze o stavbě pravidel a možném dopadu na hru. Kdy se uchýlit k pravidlům jednoduchým a kdy naopak ke komplexním a jak komplexnost zjednodušit. Dá se nějak pravidlově ošetřit vybíjení postav? Jaká jsou úskalí převodu papírových RPG do pravidel larpu? Jaké mechanismy jsou vhodné více a jaké méně? Toto jsou témata, která se budou porůznu v přednášce prolínat a která snad vyvolají širší polemiku na dané téma, protože jaká pravidla si uděláte, takový larp budete mít a prohlášení typu "chci to směřovat na hraní rolí" na tom nic nezmění.
 • Technika líčení a bodypainting - moderovaná praktická ukázka (Fantasyobchod.cz, Martin Ficek)
  Vizuální ztvárnění role není pouze otázkou kvalitního kostýmu, ale též precizní masky. V rámci naší "přednášky" představíme základní techniky aplikace latexových masek a jejich maskování, názorně ukážeme možnosti líčení make-upem, aplikaci jizev a umělé krve. Jako ukázku zvolíme netradiční vytváření masky za pomoci body-paintingových barev. Moc řečnění ale nečekejte, přednáška se bude opírat spíše o praktické ukázky...
 • Způsoby směrování děje v průběhu hry (kolokvium) (Sunder)
  Moderované kolokvium na téma "Co s dějovou linií?". Téma kolokvia je zaměřeno na ovlivňování dějové linie ze strany organizátora. Zda má docházet k řízení chodu příběhu dle představ organizátora, do jaké míry jsou zásahy nevyhnutelné, jaké k tomu mají být použity prostředky a další rozvoj tohoto tématu. Cílem je poskytnout posluchači náhled do problematiky z pohledu několika organizátorů, jež povedou polemiku na toto téma a budou předkládat své názory a argumenty. V poslední části bud prostor pro otázky z publika a případné vlastní pohledy.
 • Jak se dělá larp...

 • Na Slovensku (OnDro)
  Mladá a zároveň stará komunita okolo larpov na Slovensku. Aká bola, aká je a kam smeruje? Ako sa profilujú jej LARPy a aké sú jej potenciály do budúcnosti? Krátke nahliadnutie pod pokrievku slovenských larpov pre českých bratov, trošku rozohnania hmiel a pár v hrnci pre domorodcov. A mnoho myšlienok a postrehov na zamyslenie pre všetkých.
 • V Českých Budějovicích (Fjertil)
  Zrod a éra VUMLu, dlouhodobé experimenty ČBbN a Orpheus, postVUMLovská krize a nové směřování. Historie, přehled a problematika pořádání larpu v Českých Budějovicích, kde by chtěl žít každý.
 • V Písku (Ester a Morgain)
  Písek by Night - vznik Písku by Night a jeho vývoj do soušasnosti, formát hry, způsob přípravy, výsledná podoba jednotlivých ročníků, nástin nového směru a vize do budoucna. Variace moci - krátké ohlednutí za plesovým larpovým experimentem. Pokusíme se také alespoň z části nastínit další akce v Písku, které nejsou naším dílem.
 • Organizace a skupiny

 • ASF Asociace Fantasy, o.s. (Erlond – PB)
  Představení nejstaršího fungujícího občanského sdružení zaměřeného na LARP a volnočasové aktivity v ČR. Stručně vývoj organizace a čeho jsme v minulosti dosáhli. Výhody i nevýhody struktury ASF. Současné aktivity, možnosti sdružení. Plány do budoucna.
 • Court of Moravia, o.s. (Jezevec)
  Pro mnohé je Court of Moravia symbolem průkopníka komorních larpů. Pro některé je Court of Moravia spíše strašákem, který vtahuje veřejnost do larpů. Kdo stojí za touto organizací? Jaké jsou její cíle, vize a úspěchy? Opravdu jsou larpy pro veřejnost špatné? Je profesionalita zabijákem larpů?
 • Moravian larp, o.s. (Mealtiner)
  Moravian LARP, o.s. je nově vzniklé občanské sdružení, které si vzalo za svůj cíl vytvořit na moravě organizaci, která bude schopná poskytnout veškerou možnou pomoc při organizaci a pořádání LARPů a dřeváren. V rámci této prezentace bychom chtěli představit toto sdružení. Kdo za tím stojí, co jsme již dokázaly, co plánujeme, na čem se podílíme atd.
 • Tempus ludi, o.s. (Sunder)
  Představení občanského sdružení Tempus ludi, o.s. Sdružení Tempus ludi, o.s. si klade za cíl pomáhat organizátorům veškerých neziskových aktivit směřujících k dramatickému ztvárňování postav, dobrodružných a zážitkových her, společenských akcí, táborů a dalších. K tomu sdružení poskytuje organizátorům pomoc při řešení finančních i právních problémů, vhodné zdravotnické zabezpečení, pojištění akce a mnoho dalších.
 • Manifesty a projekty

 • Larpedie - slavnostní spuštění larpové wiki (Permon a Ismael)
  Larpedie – česká larpové wiki je tu! Projekt tvůrčí skupiny Veselý Kopeček poběží na populární platformě MediaWiki a obsahově půjde o původní dílo, nikoli o překlady. Bude přinášet slovníkové výklady pojmů i obsáhlejší hesla z larpové teorie. Její záběr bude celosvětový se zvláštním ohledem na Česko a slibuje si tak přínos k osvětě a rozvoji kvality místních her. Larpedie bude očekávat aktivní přispěvatele, kteří budou její obsah rozšiřovat, upravovat a udržovat.
 • Larpy.cz - přednáška a moderovaná diskuse (Jezevec)
  Před měsícem vešel do ostrého provozu dlouho připravovaný portál Larpy.cz. Co svým návštěvníkům poskytuje, jaké jsou jeho ambice, jaká je pozice tohoto nového portálu na poli českého larpu? Na všechny tyto otázky vám poskytne odpověď tato přednáška. Po úvodní půlhodině přednášky bude následovat diskuse o principech tohoto portálu, jeho smyslu, cílech a možnostech přispívání.
 • Manifest M6 (Permon)
  M6 je jedním ze dvou oficiálních manifestů v České republice. Přednáška přiblíží důvody jeho vzniku a ideje které za ním stály. Zároveň ale také – po dvou letech – zhodnotí jeho úspěchy; shrne co se podařilo a co selhalo. Pokud vás zajímá, jak se věci kolem M6ky mají, pak je toto přednáška pro vás.
 • Solmukohta 2008 - reportáž z letošní skandinávské konference (Jezevec)
  Solmukohta (jindy Knutepunkt, Knutpunkt nebo Knudepunkt) je každoroční skandinávská larpová konference, která se z lokálního setkání vypracovala na hlavní událost na evropské larpové scéně. Ta letošní proběhne ve Finsku a její součástí je i týdenní program naplněný larpy, exkurzemi a atraktivními večírky. I letos se zúčastní česká (a slovenská) výprava a ráda se podělí o zážitky.
 • Pojetí larpu

 • Erotika a intimita na larpe (Vratko)
  Prednáška má za cieľ , prostredníctvom súkromného názoru prednášajúceho, nastoliť diskusiu o tejto otázke v komunite. Zamýšľa sa nad možnosťami a potrebnosťou stvárnenia erotiky v hre a pokúša sa upozorniť na isté kritické aspekty tejto chúlostivej témy a na to, na čo je potrebné dbať pri tvorbe hry a pri tvorbe postáv. Kladie dôraz na to aby bol vzťah erotika vs. larp aspoň čiastočne pochopený, či premyslený, pred tým než bude implikovaný v hre samotnej. Erotika je pre larpy potrebný avšak veľmi špecifický faktor, ktorý potrebuje rozvahu a chápanie pred implikáciou.
 • Larp vs. dřevárna - panelová diskuze s odlehčujícími prvky (Ismael)
  Věčné a nikdy nerozřešené téma vraštící tvář (nejen) českého larpu: Je dřevárna larp? Ano, vážení, o tak palčivé otázce se strhne argumentační souboj a jednou provždy se vyřeší! Několik schopných diskutérů z řad publika se postaví na jednu ze dvou stran barikády (žádná třetí strana není přípustná) a podle jasných pravidel a se spravedlivým sudím dojde k utkání, jehož průběžný výsledek bude divákům názorně vizualizován. Přijďte fandit!
 • Larpová etiketa - přednáška (Tarenor)
  Larptiketa je věc, která se týká každého účastníka akce. Prohřešky "proti dobrým mravům" však páchají nejen hráči, ale i samotní organizátoři, fotografové, nehrající doprovod či diváci. Přednáška se pokusí na ty nevýraznější věci upozornit a pomocí diskuse i najít řešení těchto nešvarů. Jak se správně přihlašovat na hru a jak komunikovat s organizátory? Jak se chovat před příjezdem, po příjezdu, během registrace, během samotné hry, po hře a jak zpět v teple domova? Toho všeho se v přednášce dotkneme.
 • Larpové tvůrčí modely - o různých přístupech k larpu a rozdílnostech v jeho pojetí napříč světem (Jezevec)
  Ač není teorie tvorby her mezi organizátory larpů rozšířená, její význam je nepopiratelný. Málokdo má chuť, čas či nadšení číst desítky stran teoretických, a ne vždy použitelných, úvah. Existují však teoretické modely larpu, které stojí za to poznat. Jejich představení, použití i omezení vám přiblíží tento krátký, leč nezbytný, úvod do problematiky.
 • Metodiky larpu jako zájmové aktivity mládeže - představení činnosti (Ambeřan)
  Domy dětí a mládeže nabízejí v dnešní době mladým lidem kroužky všeho druhu - sportovní, dramatické, ale i počítačové či literární. Larpy, jsou téma, které by v tomto okruhu rozhodně nemělo chybět. Přednáška se bude postupně zaobírat řadou aspektů, které mohou být mladým lidem předloženy - ať už pohledu hráče, nehráčských postav nebo přímo organizátora larpu. Po celou dobu se budu opírat o konkrétní zkušenosti, nasbírané během dvouletého vedení larpového kroužku při DDM Praha 8.
 • Práce s nováčky na larpu - přednáška a diskuse (Mealtiner)
  V rámci této přednášky bych se chtěl pokusi odpovědět na tyto otázky: S jakými nováčky se můžeme potkat? Jak tyto nováčky oslovit? Co chtějí či potřebují vědět, znát a umět? Jak je připravit na jejich první akci(e)?
 • Právní aspekt larpu - přednáška (Tarenor)
  Již odzvonilo dobám, kdy stačilo svolat pár kamarádů, vzít kostým a zbraň a vyrazit do nejbližšího lesa páchat nějakou tu hru. Larpy jako organizovaná zábava pro desítky či stovky lidí se již potřebují dělat v souladu se zákonem, avšak pro neznalého organizátora, to však může být cesta tím nejtrnitějším houštím. Proto se pokusíme v této přednášce postihnout všechny právní formality, na které by měl organizátor brát zřetel, už jenom proto, aby mu ho uprotřed hry nerozpustila policie. Co organizátor musí a co by měl udělat, jaká potřebuje povolení a co má žádat od hráčů? Jaké výhody přináší pořádání akce pod záštitou nějaké organizace?
 • Historie, současnost a budoucnost larpu

 • Larpové trailery - pásmo promítání (Mitchi)
  Komentované promítání larpových trailerů z domova i ze světa. Budete moci shlédnout jak profesionální prezentace larpů, tak úsměvné filmařské pokusy pro odlehčení.
 • Názvosloví kategorií - zhodnocení aktuálního dělení her na české scéně (Mitchi)
  Nahlédnutí na nejznámější kategorie larpů a co vlastně ovlivňuje zařazení jednotlivých akcí do těchto skupin. (prostředí, žánr, délka konání, cílový hráč) Zda jedinečnost jednotlivých larpů netvoří vlastní "druh" a jestli je vůbec nějaké měřítko pro rozřazování.
 • Spolupráce larp organizací v ČR (Erlond - PB)
  Historické pokusy o spolupráci pořadatelů a hráčů larp v ČR, mrtvé i žijící projekty. Potřeba větší spolupráce aktivních pořadatelů a organizací? Možnosti a formy institucionální spolupráce.
 • Stav larpu ve světě - současné směry a proudy v zahraničí (Permon)
  Současné trendy ve světovém larpingu, slepé uličky i nadějné počiny. Shrnutí dění za posledních pět let s důrazem na současné akce a na severskou scénu jako nejvýraznějšího producenta zajímavých inovací. Kromě klasických larpů se přednáška bude věnovat i pervazivnímu hraní a ARG. Druhou částí přednášky bude nastínění institucionálního přístupu jednotlivých zemí.
 • Začátky prvních fantasy světů v Česku - historický exkurz (Bruuk)
  Krátké nahlédnutí do dávnověku. Co předcházelo prvním týdenním hrám u nás. Jak se zrodil nápad, jaké okolnosti přispěly, kolik náhod zapůsobilo a co tím vším bylo zamýšleno. Velké dilema jménem systém, aneb dovednosti versus úrovně... Klikatá cesta pokus - omyl. Na závěr předpokládám diskuzi o tom, kam týdenní larpy směřují a jaký je jejich potenciál.
 • Anotace přednášejících

 • Jaroslav "Bruuk" Bašta
  Od roku 1994 pomocný organizátor víkendových družinovek na hradě Cimburk u Koryčan. Člen Polypeje - občanského sdružení pro obnovu hradu. Od roku 1997 společně s legendárním Filipem Manouškem vymýšlí a pořádá pravděpodobně nejstarší fantasy larp v České republice, Frašku. Je zastánce minima pravidel a totálního hraní role.
 • Daniel "Khelben" Bohovic
  Student religionistiky, hráč larpů a organizátor zabývající se primárně náboženstvím a magií na larpech i v RPG hrách. Je autorem larp-světa Hellcon či larpu Noční hlídka a většího počtu drobnějších experimentálních projektů. Je tvůrce pravidel pro magii pro různé herní systémy (Křest ohněm, Warhammer, Řád 2007, některé kapitoly Shadows of HK).
 • Petr "Erlond (PB)" Braťka
  Zakládající člen a prezident ASF Asociace Fantasy, člen klubu Erienští. Dřevárny pořádá od r. 1996, dodnes se podílí na organizaci hry Zlenice. Od r. 2003 spoluorganizuje Pražský fantasy ples a spolupracoval na řadě her, jak fantasy tak postapo (airsoft). V současnosti připravuji projekt fantasy hradiště. Je autorem série článků o larpu do časopisu Pevnost.
 • Ondrej "(DArk)_OnDro#1" Dobias
  Larpový nadšenec, organizátor a občas aj hráč. Funguje ako admin, webmaster a pomocník pri mnohých larpových stránkach (www.slad.sk, www.larp.sk, …). Jeho snom je komunita larpistov, pre ktorých sú veci ako podvádzanie, munchkindizmus a snaha larpy vyhrávať faux pas.
 • Miroslav "Tarenor" Drozen
  Člen Asociace Fanstasy od roku 2001, od roku 2006 Radní pro koordinaci a členy, člen klubu Skřepaslíci. Organizátor série larpů Ivenia, vedlejší organizátor série Temné roky, pomocný organizátor Zlenic a jiných her ASF, spolutvůrce propojení her Zeměmoří a zdravotník na akcích.
 • Martin Ficek
  Odjaktěživa se zabývá fantasy malbou a kresbou, tetuje, maluje na nahá těla a jiné podivné objekty. S larpy a dřevárnami koketuje cca pět let, povětšinou v úloze hráče či CP.
 • Jan "Samuel" Halm
  Spoluorganizátor Pravdy 2k7 a kolečko v soukolí Echt Gold (Slibotechna.org). Baví ho hru nejen hrát, ale také si ji prožít.
 • Tomáš "Permon" Kopeček
  Larpový teoretik hledající hranice žánru a jeho hlubší smysl. K larpu se propracoval od stolních RPG, přes bitvy a družinovky. V českém larpu se pohybuje téměř od jeho počátků. Po tvůrčí stránce se realizuje zejména coby člen skupiny Veselý Kopeček. Inspiraci nezřídka nachází v zahraničním larpu a to zejména ve skandinávském arthausu, jehož je také zaníceným propagátorem.
 • Petr "Jezevec" Pouchlý
  Dlouholetý vyprávěč a tvůrce příběhů v rolových hrách. Aktivně se věnuje organizaci larpů, pořádání herních setkání a dalších volnočasových aktivit pro mládež. Jako člen Court of Moravia se snaží propagovat larp široké veřejnosti. Své úsilí proto směřuje spíše k záležitostem kolem larpů, než k jejich samotné tvorbě. Preferuje larpy zaměřené na komplexní příběh, mezilidské vztahy a imerzi. V budoucnu se chce zaměřit na témata běžně považovaná za kontroverzní.
 • David "Ambeřan" Maleček
  Larpům se věnuje zhruba od roku 2002. Je spoluautor larpu Půlnoční cirkus. Společně s Reinitou vede při DDM Praha 8 druhým rokem larpový kroužek a rovněž druhým rokem spolupořádá letní kempy pro mládež, které mají larpy jako jedno ze zaměření.
 • Pavel "Sünder" Mejstřík
  Hráč a příležitostný spoluorganizátor. Má zkušenosti z dětských táborů se zaměřením na prožitkové hry.
 • Anna "Ester" Miklasová a Kateřina "Morgain" Holendová
  Organizují larpy od roku 2003 obvykle společně s dalšími organizátory. Zatím za sebou mají několik ročníků městského larpu Písek by Night, larp Variace moci a dvě kapitoly série Stezky krve. Pro podporu larpů a larpové činnosti se podílely na založení občanské sdružení Tempus ludi a v současné době i rozvíjejí jeho činnost.
 • Jan "Mitchi" Mikota
  Organizátor larpové série Changeling the Dreaming z prostředí Moravského dvora 2003 - 2007, spoluautor larpu Ledová královna.
 • Richard "Wrauu" Mor
  Na bitvy a larpy jezdí od roku 2003. Hraje především CP a různé odlišné role, má divadelní průpravu. Rád vymýšlí kostýmy, masky a všechny ty "věcičky" kolem larpů, co dotvářejí tu správnou atmosféru.
 • Juraj "Fingalen" Pšenák
  Příležitostný organizátor a teoretik, doktorand na FF MU v Brně, kde se na katedře etnologie věnuje výzkumu společenských aspektů rolových her. Příznivec narativizmu ve stolních RPG zkoumající možnosti implementace podobných prvků do larpů. Organizátor hry Příběhy Mrtvé vrány. V minulosti se podílel na formování bratislavské larpové komunity a jejím propojení s ČR.
 • Jiří "Skaven" Reiter
  Organizátor Bitvy o Dargorath a několika menších ostravských larpů a her. Autor stolní RPG Legendy Armandie, zarytý neherec a milovník příběhů.
 • František "Fjertil" Špoutil
  Odchovanec Frašky, zde se podílel na úpravě jak druidských pravidel, tak herního zákoníku Cimbarnského císařství. Tvůrce a organizátor českobudějovického VUMLu a několika experimentálnějších věcí (Battle Royale Cz, Sedm a Tajemství). Přepracovávatel vlkodlačích pravidel pro ČBbN.
 • Michal "Mealtiner" Truhlář
  Larpům se věnuje od roku 2002. Je zakládajícím členem Moravian LARP, o.s., jeho předsedou a organizátorem larpu Posel boží. Pokouší se aktivně podílet na rozvoji larpové scény v ČR.
 • Lukáš "Ismael" Veselý
  Člen tvůrčí skupiny Veselý Kopeček, spoluorganizátor prvního Odrazu, spoluautor M6, spolutvůrce Larpedie, redaktor Larpy.cz. Zabývá se mimo jiné českou terminologií v larpu. Snaží se přiblížit teorii organizátorům i hráčům českých larpů.
 • Vratko Vokál
  Správca, redaktor a majiteľ domény larp.sk, ktorý sa larpom venuje od roku 1989.
 • Jan "Erwin" Žák
  Organizátor větších fantasy světů (zejména osmi ročníků Florie). Specializuje se na funkční samonosné systémy her a pravidel. Na VŠ i MBA je spoluautor a lektor výukových simulačních manažerských her.
 • Programové linie

   Praktické
  • Jak se tvoří... (praktické přednášky)
  • Larp v... (přiblížení lokálních akcí)
  • Organizace a skupiny (oficiální, neoficiální)
  • Teoretické
  • Manifesty a projekty
  • Pojetí larpu
  • Historie, současnost a budoucnost larpu

  Sborník

  Souběžně s přípravami Odrazu vznikal i sborník článků. Jeho smyslem je uchovat podstatné informace i zajímavé přednášky i po skončení konference pro další zájemce. Sešlo se dostatek podkladů pro sestavení zajímavé publikace, která byla na Odraze k nahlédnutí s možností si ji objednat a dostat ji tištěnou a vázanou před tím, než bude uveřejněna v elektronické podobě ke stažení. Velmi děkujeme přispěvším autorům.

  Zbylá témata

  V programové skladbě Odrazu se nakonec nedostalo na řadu témat, jejichž otevření by mohlo být nemalým přínosem. Ponecháváme je zde alespoň jako inspiraci pro další ročníky.

  • Airsoft v larpu
  • ARG a městský larp
  • Budoucnost larpu
  • Co hráče na larpech baví
  • Interakce s nehrajícím prostředím
  • Komerce a larp
  • Kopřiči na larpech
  • Larpová mapa ČR (kde, kdo, co)
  • Larpy ve školství
  • MMORPG a larp
  • Reflexe a review po hře
  • Rodinné a dětské larpy
  • RPG v larpu - larp v RPG
  • Single-player larpy
  • Využití moderní techniky