Organizační tým

Pavel „Lischai“ Gotthard

Na Odrazu se staral o skladbu programu a zajišťoval komunikaci s přednášejícími a autory článků do sborníku.
Studuje scenáristiku a dramaturgii na JAMU, kde se zaměřuje na scenáristickou praxi, stavbu příběhu a divadelní teorii. Jako organizátor larpů působí v Court of Moravia, kde se věnuje zejména herním scénářům a literárním podkladům.
Je zastáncem komorních larpů a divadelního pojetí role. V budoucnu by se rád věnoval larpům vázaným na specifická místa, s výraznější atmosférou prostředí.

Pavel „Lorgan“ Hamřík

Pro Odraz vytvořil veškerý grafický design, webovou prezentaci a sazbu sborníku.
Tvorbě larpu se věnuje téměř pět let. Je zastáncem larpu pro širokou veřejnost a rozvoje rolových her do formy běžné volnočasové aktivity. Je zakládajícím členem Court of Moravia a tvůrce vizuální prezentace sdružení a jeho her.
Jako autor preferuje larpy zaměřené na role v propracovaném logickém příběhu. Nejraději zasazuje hry do prostředí současnosti, obohacené o prvky výrazně odlišné od běžné lidské zkušenosti.

Jana „Lorelei“ Jevická

Odrazu zajišťovala komunikaci se sponzory, postarala se o účetní stránku a vytvořila doprovodné téma.
Bakalář dramatické výchovy na JAMU. Zabývá se využitím herních metod v osobnostním rozvoji a vzdělávání. Ve volném čase vede dětský divadelní soubor.
Jako členka Court of Moravia se věnuje organizaci komorních larpů zaměřených na hráčův prožitek z hraní role. Snaží se larpy obohacovat novými prvky, které usnadňují přijetí a udržení role. Pro hráče larpů pořádá dílny, které pomáhají při tvorbě a ztvárnění postavy.

Tomáš „Permon“ Kopeček

Při Odrazu komunikoval ohledně zajištění místa konání a staral se o provozní záležitosti.
Larpový teoretik hledající hranice žánru a jeho hlubší smysl. K larpu se propracoval od stolních RPG, přes bitvy a družinovky. V českém larpu se pohybuje téměř od jeho počátků.
Po tvůrčí stránce se realizuje zejména coby člen skupiny Veselý Kopeček. Inspiraci nezřídka nachází v zahraničním larpu a to zejména ve skandinávském arthausu, jehož je také zaníceným propagátorem.

Petr „Afri“ Müller

Odrazu se postaral o technická řešení jak před, tak běhěm konání a obsluhoval informační kanály.
Larpový nadšenec z Brna, kde žije, studuje i pracuje. Dříve aktivní člen Court of Moravia nyní tvoří na volné noze. Preferuje larpy zaměřené na příběh, se silnou akční (nezaměňovat s bojovou) složkou. Nerad vidí spojování larpu a divadla.
Jako student informatiky, vývojář a geek má zvláštní vášeň pro využití moderních technologií v larpu. Když zrovna nediskutuje o larpu, ve volných chvílích kreslí, sbírá komiksy, hraje hry, leze po skalách, programuje nebo čte cizí maily.

Petr „Jezevec“ Pouchlý

Odraz zaštiťoval jako jeho vrchní koordinátor a poslední vykonavatel.
Dlouholetý vyprávěč a tvůrce příběhů v rolových hrách. Aktivně se věnuje organizaci larpů, pořádání herních setkání a dalších volnočasových aktivit pro mládež. Jako člen Court of Moravia se snaží propagovat larp široké veřejnosti. Své úsilí proto směřuje spíše k záležitostem kolem larpů, než k jejich samotné tvorbě.
Preferuje larpy zaměřené na komplexní příběh, mezilidské vztahy a imerzi. V budoucnu se chce zaměřit na témata běžně považovaná za kontroverzní.

Lukáš „Ismael“ Veselý

Odrazu pomáhal jako druhý koordinátor a postaral se o propagaci a komunikaci s veřejností.
Absolvent žurnalistiky a psychologie. Ve své magisterské práci se věnoval srovnání larpu a MMORPG. Pracuje jako manažer ve vývoji počítačových her.
Jako larpový tvůrce a teoretik působí ve skupině Veselý Kopeček. Zabývá se mimo jiné českou terminologií v larpu. Snaží se přiblížit teorii organizátorům i hráčům českých larpů a šířit osvětu. V tomto směru zatím nepříliš úspěšný evangelista.

Jiří „Gekon“ Zlatohlávek

Pro Odraz zajišťoval přípravu materiálů, administrativu během konání a pomohl vytvořit doprovodné téma.
Rolovým hrám a vypravěčství se věnuje několik let, larpům samotným pak intenzivněji poslední tři roky. Je členem Court of Moravia. Preferuje larpy zaměřené na roli a atmosféru. Z žánrů má nejraději horor a moderní mystiku.
Budoucnost vidí v propagaci rolových her a zpřístupnění larpu široké veřejnosti zlepšováním zázemí a v larpech připravených pro konkrétní zajímavá místa.


Komiksovými stripy přispěl Odrazu kreslíř a grafik cro2s.
Prašilovými karikaturami přispěl Odrazu kreslíř Conlai.
Děkujeme.

Možnosti kontaktu

    S jakýmikoli dotazy ohledně Odrazu se obracejte na "informační linku", kde vás v případě zvláštních požadavků a přání spojíme s odpovídajícím člověkem.
  • info@odraz.org
  • ICQ 365 875 667