Informace o příštím ročníku

English version

Putovní konferenci Odraz bude v roce 2010 pořádat občanské sdružení Tempus ludi, o.s.. To bylo založeno v roce 2007 a v současné době jej tvoří pět členů (blízká budoucnost však přinese rozšíření tohoto týmu, a to nejen pro potřeby Odrazu).

Prozatím vycházíme z předpokladu, že se nám podaří zajistit pro konferenci Rekreační středisko Štědronín na Orlíku, které svou kapacitou až 150 osob a výborným zázemím poskytne Odrazu vynikající pořadatelské podmínky.

V rámci programu budou probíhat minimálně dvě linie, z nichž jedna bude zaměřena převážně na praktickou stránku organizování larpů a dalších volnočasových aktivit s larpovými prvky. Druhá informativní větev se pak podívá zblízka na zoubek teorii. Podle počtu zahraničích zájemců je možno uskutečnit i samostatnou linii vedenou v anglickém jazyce. Další z variant je i prodloužení celého Odrazu o další den.

Organizační tým již začal pracovat na přípravách, a proto bychom chtěli nabídnout všem účastníkům a zájemcům možnost napsat nám jak si jej představujete na email odraz2010@tempusludi.cz.. Zejména bychom rádi touto cestou oslovili všechny, kteří budou mít zájem o tvorbu a prezentování přednášek a požádali je aby se zaregistrovali do formuláře níže. Nejedná se o závazné přihlášení, ale možnost zjednodušení organizace zajištěním kontaktů.

Registrace kontaktu

Přezdívka
Jméno
Příjmení
Email
Skype
ICQ či podobné
Info in English