Uskupení

V rámci letošního Odrazu se představí tato uskupení:

Aeria Gloris
Aeria Gloris je volné sdružení brněnských organizátorů volnočasových aktivit mládeže v různých oblastech, především se zaměřením na fenomén larpů. Těžiště naší práce spočívá v připravě a prezentaci jednotlivých projektů a samozřejmě i v jejich následné realizaci pro ať už zainteresovanou či laickou veřejnost.
Své aktivity rozvíjíme nejen na poli městských a outdoorových larpů a her zaměřených na roleplaying, ale i v oblasti military her. Naše projekty reflektují moderní kulturní fenomény z oblasti knih, filmů a světa her a jsou inspirovány širokou škálou oblastí: mystikou, fantasy tematikou, sci-fi i soudobými ožehavými tématy. Kladou si za cíl své účastníky nejen pobavit, ale i vzdělávat, zvyšovat jejich fyzickou zdatnost a rozvíjet jejich sociální schopnosti. Krom výše uvedeného též organizujeme doplňkové akce jako jsou víkendy hraní počítačových nebo společenských deskových her, hudební večery, výlety a další komunitní činnost.
Naše činnost je technicky, finančně a materiálně zaštítěná nestátní neziskovou organizací YMCA Brno.

Court of Moravia
Court of Moravia, o.s. se zabývá tvorbou larpů a jejich propagací veřejnosti. Věnuje se převážně organizování a vedení herních víkendů, hereckých dílen, propagaci této aktivity jako kreativní a smysluplné zábavy, ale také jako metody neformálního vzdělávání pro adolescenty a dospělé. Zaměřuje se na hráče ve věku 18 až 35 let, ovšem horní hranice věku není pevně stanovená.

Court of Moravia, o.s. zašťiťovala první ročník Odrazu a její členové byli součástí organizačního týmu. Od roku 2006 organizuje pravidelné larpové festivaly Larpvíkend. Opakovaně pořádá přednášky pro veřejnost a její členové spolupracují na chodu internetového portálu Larpy.cz.

Moravian LARP
Moravian LARP, o.s. je občanské sdružení působící od 6.9.2007. Činnost MoL se zaměřuje mimo jiné na poskytnutí materiální a organizační pomoci pro organizátory a hráče larpů.
V neposlední řadě se pak prezentuje jako socializační skupina, která pro larpovou komunitu pořádá řadu specifických akcí. Jedním z cílů sdružení je pak i propagace a prezentace larpů.
Z akcí pořádaných MoL stojí za zmínění: Historický ples, bitva Pán Prstenů, Veletrh larpu, a další. Více se o sdružení můžete dozvědět na stránkách: http://moravianlarp.eu

Prague by Night
Prague by Night je občanské sdružení založené roku 2005, navazující na svou dříve klubovou činnost od roku 2001. Těžiště aktivity přesunulo od stolních rolových her (RPG) a deskových a karetních her na pole LARPu, volnočasových aktivit pro mládež a literárně-dramatických hříček. Každoročně pořádá letní kempy (ve spolupráci s Dětskou Mensou od roku 2004, samostatně od roku 2007), cony a přednáškové linie na ostatních conech na nejrůznější témata a amatérská divadelní představení. Za zmínku stojí též patronace sdružení nad literárními soutěžemi Ježíšku, já chci plamenomet (úspěšně proběhl již 11. ročník) a Rokle šeré smrti (proběhlo již 5 ročníků).

Tempus ludi, o.s.
Tempus ludi, o.s. je občanské sdružení založené v roce 2007. Jeho hlavním cílem je pomoc začínajícím i stávajícím organizátorům LARPů v organizování her a dalších volnočasových aktivit. Naším cílem je pomoci organizátorům s administrativními úkony jako je vedení účetnictví, získání případných povolení od státní správy i soukromých či právnických osob, zajištění řádné zdravotnické péče, poskytnutí základního pojištění odpovědnosti za škodu a mnoho dalších. Sdružení také využívá grantů a dalších příspěvků, které napomáhají financování her a dalších aktivit sdružení.